Förebygg

Även om behandlingen av huvudlöss har varit lyckad, finns det ingen garanti att din familj inte kommer bli smittad igen. Att regelbundet undersöka håret efter löss i lustider är det bästa sättet att förebygga lussmitta.

NEW Double Action formula

Paranix har nyligen utvecklat en ny dubbelverkande teknologi för att behandla huvudlöss.
Vill du läsa mer om löss, klicka här.