Hur ser huvudlöss ut?

Lusens livscykel

Hur ser huvudlöss ut?

  • En vuxen lus är 3−4 mm lång. Den är ungefär lika stor som ett sesamfrö.
  • Löss är genomskinliga. Detta gör dem svåra att upptäcka i håret. När lössen har ätit blir de brunröda.
  • Äggen kläcks efter ca 7 dagar. Dessa ”lusbarn” kallas nymfer. Efter ca 10 dagar har nymferna förvandlats till vuxna löss, som kan lägga ägg.
  • Löss lever i 2 till 3 månader. Under sin levnadstid kan en hona lägga 200 till 300 ägg.