Om Paranix

Paranix har listat de vanligaste frågorna om lusbehandling nedan. Om just din fråga inte finns med här, tveka inte att kontakta oss.

Hur fungerar Paranix?

Paranix har en dubbelverkande teknologi för att behandla huvudlöss och ägg. Produkterna verkar genom att torka ut och kväva lössen och äggen. Då produkterna verkar mekaniskt kan resistens mot produkterna inte utvecklas.

Hur många behandlingar krävs för att bli av med huvudlöss?

Antal behandlingar varierar beroende på vilken typ av Paranix-behandling du väljer. För Paranix Spray, Paranix Solution och Paranix Shampoo rekommenderas att man upprepar behandlingen 7 dagar senare. Med Paranix Sensitive behöver man bara behandla en gång för att bli av med både löss och ägg. Oavsett Paranix behandling är det viktigt att alltid använda tillräcklig mängd av produkt. Detta är viktigt för en lyckad behandling.

Hur ofta kan jag använda Paranix?

Du kan använda Paranix så ofta det är nödvändigt. En eller två behandlingar räcker normalt till att ta bort lössen (beroende på produkt). Men, det är möjligt att de som har behandlats kan få löss igen från någon som inte har behandlats. Om detta inträffar, kan du använda Paranix igen utan risk.

Vad händer om jag hittar nya löss efter den första Paranix-behandlingen?

Kom ihåg att det kan finnas ägg som kläcks efter den första behandlingen, du kan ha små löss, nymfer, i håret. Du behöver inte oroa dig för detta, då nymfer blir könsmogna först efter ca 10dagar. Innan dess livnär de sig på blod som vuxna löss, men de är för unga för att fortplanta sig. Behandla håret en andra gång, så tar du bort dessa nymfer.
Du kan också ha oturen att ha blivit smittad igen. Om du har nya, fullvuxna löss i håret bör du snarast behandla med Paranix igen.

Från vilken ålder kan man använda Paranix?

Paranix Schampo och Paranix Protection kan användas från 2 år. Paranix Spray och Paranix Sensitive kan användas från 6 månader.

Har Paranix några biverkningar?

Paranix innehåller inga giftiga insektsmedel. Möjliga biverkningar är begränsade, men kan förekomma: irritation runt ögonen eller i hårbotten och eller rodnad i hårbotten, på öronen eller i nacken. Det är mycket viktigt att man undviker kontakt med ögonen. Skulle det ändå ske måste man skölja ögonen med rikliga mängde ljummet vatten i ca 5 minuter. Om irritationen kvarstår bör mankontakta sjukvården. Som generell försiktighetsåtgärd råder vi gravida och ammande att rådfråga apotekspersonal eller läkare före användning.

Vad är skillnaden mellan Paranix och läkemedelsklassade produkter mot huvudlöss?

I motsats till läkemedelsklassade lusprodukter, verkar Paranix helt mekaniskt och därför kan löss inte utveckla resistens mot Paranix.

Vad är viktigt att tänka på när jag använder behandlingen?

Som alltid är det viktigt att du tar del av produktinformationen som finns i förpackningen och följer instruktionerna. Av den framgår bland annat hur produkten verkar och hur den ska användas. Det är viktigt att undvika att medlet hamnar i ögonen eftersom det kan leda till kraftig irritation i ögonen. Vid kontakt med ögonen – skölj ca 5 min. med rikliga mängder ljummet vatten.

Mitt barn fick medlet i ögonen under behandlingen. Vad ska jag göra nu?

Skölj omedelbart med rikliga mängder ljummet vatten i ca 5 min.. Kontakta sjukvården vid kvardröjande ögonirritation.

Mitt barn är parfymallergiker/ har känslig hud. Kan jag ändå använda Paranix Schampo och Paranix Protection?

Använd ej Paranix Schampo eller Paranix Protection om du är parfymallergiker eller allergisk mot något av innehållsämnena (se förpackningen).

Hur ofta kan jag använda Paranix Protection?

Paranix Protection ska användas åtminstone varannan till var tredje dag under lusutbrott i minst två veckor.