Skolmaterial

Här kan du som är personal i skola eller förskola ladda ned informationsmaterial som riktar sig till föräldrar i lustider. Det är viktigt att barn som drabbas av löss behandlas samtidigt för att minska risk för återfall och ytterligare spridning. Samtidigt visar Paranix egen undersökning att föräldrar blir allt sämre på att just informera. När ett lusangrepp kommer till din skola kan du sätta upp en fin plansch för att hjälpa föräldrar och barn, här finns också ett informationsblad du kan skicka ut per mail till föräldrarna.