Förebygg

Även om behandlingen av huvudlöss har varit lyckad, finns det ingen garanti att din familj inte kommer bli smittad igen. Att regelbundet undersöka håret efter löss i lustider är det bästa sättet att förebygga lussmitta.

Med Paranix Protection schampo kan du skydda ditt barn och familj mot löss under lussäsongen. Det kan också användas direkt efter en genomförd behandling för att undvika att smittas på nytt.

Paranix Protection schampo

  • Ett praktiskt schampo som kan ersätta ditt vanliga schampo under lusutbrott. Doftar gott.
  • 2-i-1 tvättar och skyddar. Tvättar håret och skyddar mot lusangrepp.

Hur fungerar Paranix Protection?

Paranix Protection är ett medicintekninskt hjälpmedel. Det fungerar som en mini-lusbehandling. Varje lusangrepp startar med en första lus. Den första lusen kommer med största sannolikhet börja lägga ägg som sedan kläcks efter 7-10 dagar. Genom att använda Paranix Protection avbryts den utvecklingen och sätter punkt för lusangreppet innan du ens har märkt det. Lössen torkas ut och eftersom det här är en mekanisk process kan det inte skapa resistens bland lössen. Genom att använda Protection varannan till var tredje dag, under två veckors tid, kommer de löss som kläcks också att torka ut innan de är fullvuxna och kan börja lägga nya ägg.

Tips

  • Be dina barn att inte dela mössor och hjälmar med sina vänner när det går löss.
  • Sätt upp långt hår i tofs eller fläta.