Förebygg

Även om behandlingen av huvudlöss har varit lyckad, finns det ingen garanti att din familj inte kommer bli smittad igen. Att regelbundet undersöka håret efter löss i lustider är det bästa sättet att förebygga lussmitta.

Dubbelverkande formula

Paranix har nyligen utvecklat en ny dubbelverkande teknologi för att behandla huvudlöss.
Vill du läsa mer om löss, klicka här.