Har Paranix några biverkningar?

Paranix innehåller inga giftiga insektsmedel. Möjliga biverkningar är begränsade, men kan förekomma: irritation runt ögonen, irritation i hårbotten, irritation och rodnad i hårbotten, öron och nacke. Som en generell försiktighetsåtgärd, råder vi gravida och ammande att rådfråga apotekspersonal eller läkare…

Read more

Hur ofta kan jag använda Paranix?

Du kan använda Paranix så ofta det är nödvändigt. En eller två behandlingar räcker normalt till att ta bort lössen (beroende på produkt). Men, det är möjligt att de som har behandlats kan få löss igen från någon som inte…

Read more

Hur fungerar Paranix?

Paranix har en dubbelverkande teknologi för att behandla huvudlöss och ägg. Produkterna verkar genom att torka ut och kväva lössen och äggen. Då produkterna verkar mekaniskt kan resistens mot produkterna inte utvecklas.

Read more

Kan löss bli resistenta mot lusmedel?

Paranix produkter innehåller inga giftiga insektsmedel, utan verkar mekaniskt; därför kan löss inte utveckla resistens mot innehållsämnena. Löss har visat sig kunna utveckla resistens mot de aktiva ingredienserna i läkmedelsklassade lusmedel. Utöver resistenta löss kan det finnas flera orsaker till…

Read more